Voorwaarden

Verkoop, privacy, cookies & disclaimer

Rotary Lier vzw, met maatschappelijke zetel te Donk 54, 2500  Lier, België, BTW BE(0)550.501.625, RPR Antwerpen, Afdeling Mechelen, (hierna genoemd 'Rotary Lier') kan personen en bedrijven producten en diensten aanbieden die via deze website vanop afstand aangekocht kunnen worden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker.

Deze voorwaarden worden kunnen door Rotary Lier vzw zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden. De meest recente versie van deze pagina is steeds beschikbaar via een link onderaan elke pagina van onze website.ONLINE VERKOOP, BETAAL- & RETOURBELEID
Ter ondersteuning van onze events en acties kunnen via onze website artikelen (fysiek of digitaal) aangekocht worden waarbij de opbrengst integraal gaat naar goede doelen in en rond Lier. Vanwege dit karakter zijn online aankopen definitief en niet herroepbaar, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden.  Indien u niet tevreden bent met de aankoop van uw goed of dienst via deze website, dient u binnen de 3 werkdagen na ontvangst (digitaal of fysiek) contact op te nemen per email naar info@rotarylier.be.  Samen zoeken we dan naar een geschikte oplossing.  Voor online betalingen maakt Rotary Lier gebruik van "Mollie" als veilig betaalsysteem. Alle aankopen zijn bij bestelling in zijn geheel te voldoen, tenzij dit anders aangegeven wordt. In geval van verzending van een aangekocht product worden er geen verzendkosten aangerekend voor levering in Lier of één van de aansluitende randgemeenten.  Wenst u een levering buiten deze regio, dan worden de exacte verzendkosten na uw aankoop apart aangerekend, tenzij anders overeengekomen.

PRIVACY 
Uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres) die u bij ons nalaat worden door Rotary Lier verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw opdracht/geplaatste bestelling, in het kader van diverse wettelijke plichten (onze aansprakelijkheid, bewaarplicht, boekhoudwet) en voor direct marketing (om u eventueel nieuwe diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. 

Wij delen U mee dat lopende de aan ons verleende opdracht/uitvoering van geplaatste bestelling, wij Uw gegevens niet kunnen wissen teneinde onze diensten te waarborgen. Na de beëindiging van de opdracht (eventueel door U), zijn wij verplicht Uw persoonsgegevens nog 10 jaar te bewaren in het kader van op ons van toepassing zijnde wettelijke plichten. De gegevens die wij alsdan van U bewaren en archiveren, zullen enkel de noodzakelijke zijn in het kader van de wettelijke plicht.

Wij dienen U er attent op te maken dat Uw persoonsgegevens door ons aan derde instanties kunnen worden meegedeeld in het kader van de aan ons verleende opdracht en in uitvoering van een wettelijke plicht. U kan ons steeds raadplegen hierover en wij zullen U alsdan meedelen bij welke instantie Uw gegevens zich bevinden.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@rotarylier.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen (dit laatste voor zover als mogelijk in het kader van de verleende opdracht/geplaatste bestelling en de wet).

Indien Uw aan ons overgedragen gegevens niet juist zouden zijn en U vraagt om correctie, kan U steeds, binnen de mate van het mogelijke, vragen dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt.

Alle diensten die in het kader van de aan U door de Algemene Verordening Gegevensverwerking verleende rechten worden uitgevoerd, zijn, binnen de mate van het redelijke, kosteloos.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

COOKIES
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer (of eender welk ander mobiel apparaat, op voorwaarde dat u hiermee kan surfen op het internet, zoals uw smartphone of tablet) wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data die de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft ingevuld.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

DISCLAIMER
Het onderstaande is van toepassing op de website die u op dit ogenblik bekijkt. Door deze website te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met deze disclaimer.

De aanwezige inhoud (teksten, beeldmateriaal en links) is door ons met de grootst mogelijke zorg samengesteld om de correctheid ervan te verzekeren. We kunnen echter niet aansprakelijkheid worden gesteld voor schade die kan ontstaan als gevolg van mogelijk onjuiste of onvolledige informatie. Rotary Lier behoud het recht om te allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen aan de aanwezige inhoud, alsook het geheel of een gedeelte ervan te verwijderen.

Rotary Lier is niet verantwoordelijk voor de aanwezige inhoud op bestanden die aan deze website zijn gekoppeld of op andere websites waarnaar wordt verwezen.

Op de aanwezige inhoud op deze website rust van rechtswege een auteursrecht en alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden. De inhoud of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of worden gebruikt op publiek toegankelijke plaatsen, zonder voorgaande schriftelijke toestemming. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk daarop.

Een vraag, 
gouden tip 
of opmerking ?

CONTACTEER ONS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram